Kurumsal Network Hizmetleri

  • internet
  • kurumsal

Network danışmanlık hizmetiyle amacımız, kurumların mevcut Yerel ve Geniş Alan Ağları’nı (LAN & WAN) analiz ederek, varsa sistemdeki aksaklıkları da tespit ederek kurumlara katma değerli danışmanlık hizmetini vermektedir. Bu danışmanlık hizmetinde CCIE gibi üst düzey sertifikasyonlara sahip kıdemli mühendislerimiz tarafından analiz işlemleri yapılmaktadır. Kurumun ağ alt yapısının %99 yapıda kesintisiz bir şekilde çalışabilmesi için birçok farklı açıdan analiz edilmekte ve mevcut yapıda tasarım hataları ya da sunulabilecek daha iyi bir tasarım varsa kuruma bu yapının anlatılması ve raporlanması, hizmet kapsamında sağlanmakadır. Yapının yeniden tasarlanması , fiziksel ve mantıksal topolojilerin oluşturulması verilen danışmanlık hizmetinin içinde yer almaktadır.

Müşterilerimizin Bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sözleşmeli dış kaynak teknik personel kullanımı hizmetleri sunmaktayız. Değişen ve gelişen teknoloji karşısında personel eğitim ve barındırma maliyetleri giderek artmakta ve yönetimsel zorluklar yaşanmaktadır. Bu hizmet ile kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz ve sürekli iç eğitimlere tabi tuttuğumuz teknik personeller müşterilerimize sözleşmeli ve belirli süreli olarak kiralanmaktadır. Bu sayede müşterilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını, risklerin minimize edilmesini ve esnek bir yapı oluşturulmasını sağlamaktayız.

Müşterilerimize günümüz iş hayatı ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnek, kesintisiz, uygun maliyetli ve yüksek performanslı çözümler üretmekteyiz. Kablolu ve kablosuz networkler, kurulan networklerin üst düzey güvenlik yapılandırmaları, routing ve switching cihazları, Wan ve Lan optimizasyonları , network yönetim araçları, IP telefon ve video konferans gibi alanlarda müşterilere uçtan uca çözümler sunmaktayız. Şehiriçi , şehirlerarası ve milletlerarası geniş alan ağlarının müşteri ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmesi, kurulumu ve optimizasyonunu da uçtan uca network çözümünün bileşenleri arasında yer almaktadır.Bigi ve teknoloji alanlarındaki uzman kadromuz ile sunduğumuz çözümlerin sürekliliğinin sağlanması amacı ile profesyonel hizmetler sunmaktayız. Sunduğumuz bu hizmetler, kritik teknik servis hizmetlerinden, entegre yönetim ve işletim hizmetlerine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.. Müşterilerimizin kendi asıl işlerine odaklanmalarını sağlamak, zaman ve para kayıplarını önlemek amacıyla, onların tüm Bilgi Teknolojileri faaliyetlerinin gerektirdiği işletimleri daha uygun maliyetler ile gerçekleştiriyoruz.

Sözleşmeli destek/bakım hizmetleri ile hedefimiz, müşterilerimizin teknoloji altyapılarının standartlara uygun bir şekilde çalışması ve sistemlerinin bir bütün olarak çalışır durumda bulundurulmasıdır. Sözleşme ile birlikte müşterilerimiz her zaman destek ve erişimde önceliklendirilmektedir. Bilişim yatırımlarında maliyetleri arttıran en önemli unsurlardan birisi de mevcut sistemlerde meydana gelen ufak bir arıza nedeniyle bazen tüm sistemin çalışamaz duruma gelmesidir. Sürekli müşteri kontrol ve izleme sistemimizle oluşabilecek problemleri önceden sezinlemekte ve müdahale edilmektedir. Fakat bununla birlikte kimi zaman da hiç hesapta olmayan sebepler ile büyük arızalar baş gösterebilmektedir. Bu gibi durumlarda hızlı bir şekilde arızaya müdahale edip hızlı ve etkin bir şekilde problemin çözümü ancak gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmakla mümkün olmaktadır. ITCS, teknik servis hizmetleri vermeye yeterli olduğu TSE’den alınan bir yetki belgesi ile yetkilendirilmiştir.

  • Sosyal Medyada Paylaş

Network ve Altyapı Hizmet Talep Formu